Giới Thiệu

Cam kết về chất lượng

20:53 21/09/2015
Công ty lựa chọn CHẤT LƯỢNG là mục tiêu phát triển lâu dài của đơn vị và là điểm khác biệt để cạnh tranh trong kinh doanh.

CHẤT LƯỢNG là kết quả làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng & đạt tiêu chí chất lượng công ty.

TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG:

- Chất lượng phải ổn định;

- Khách hàng được tư vấn đầy đủ;

- Cán bộ làm việc nhiệt tình, trung thực, chuyên nghiệp;

- Hệ thống kiểm soát hoạt động hiệu quả.

- Chất lượng của môi trường & xã hội.

CHÚNG TÔI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG:

1. Đảm bảo CHẤT LƯỢNG sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và luật định.

2. Khách hàng luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm mà họ lựa chọn.

3. Phát triển kinh doanh hướng đến thỏa mãn yếu tố chất lượng môi trường & xã hội.

4. Xây dựng và áp dụng Hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

5. Duy trì chất lượng ổn định, luôn được cải tiến, đội ngũ CBCNV được huấn luyện thường xuyên, năng động và sáng tạo .

Thông tin liên quan:

» Về chúng tôi
» Mục Tiêu Kinh Doanh
» Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
» Giá Trị Cốt Lõi
» Phương Châm Hành Động