Giới Thiệu

Giá Trị Cốt Lõi

20:51 21/09/2015
 • An toàn:
  PHG cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, các đối tác, khách hàng và cộng đồng.
 • Chất lượng:
  Chúng tôi giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích bằng việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng tốt cùng với các giải pháp thiết kế và thi công chuyên nghiệp.
 • Minh bạch:
  Trong kinh doanh chúng tôi luôn trung thực, minh bạch và uy tín.
 • Đổi mới:
  Liên tục cải tiến về hệ thống quản lý, hệ thống điều hành và áp dụng công nghệ tiên tiến là nền tảng để PHG phát triển bền vững.
 • Hợp tác:
  Chúng tôi luôn xây dựng và củng cố sự hợp tác với đối tác, khách hàng cũng như với tất cả nhân viên dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cởi mở.


Thông tin liên quan:

» Về chúng tôi
» Mục Tiêu Kinh Doanh
» Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
» Cam kết về chất lượng
» Phương Châm Hành Động