Giới Thiệu

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

20:50 21/09/2015
- Chúng tôi sẽ trở thành nhà thầu dẫn đầu trong phân khúc thị trường chất lượng cao mà chúng tôi đã lựa chọn.

- Luôn ứng dụng kỹ thuật & công nghệ dẫn đầu trong cung cách điều hành, hệ thống quản lý chất lượng và thi công xây lắp.

- Đầu tư phát triển con người, nâng cao năng lực làm việc cá nhân là giá trị cốt lõi cho sự phát triển & ổn định của công ty.

- Tạo môi trường làm việc năng động, mang lại lợi ích cho người làm việc và cho khách hàng.

- Đóng góp tích cực cho lối sống văn hóa, lành mạnh và cho sự phát triển của XH.

Thông tin liên quan:

» Về chúng tôi
» Mục Tiêu Kinh Doanh
» Giá Trị Cốt Lõi
» Cam kết về chất lượng
» Phương Châm Hành Động